รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ
อาคาร 4 ชั้น 4
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ . ติวานนท์ ต . ตลาดขวัญ อ. เมือง
จ. นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-5901492
โทรสาร 02-5901492,02-9659816
http://www.thcc.or.th